Hankkeen tulokset

Lancook-hanke tähtäsi seuraaviin tuloksiin:

  1. Kielikeittiön ja sen oppimateriaalien tuotteistaminen koekäytön ja kehitystyön jälkeen. Suomalaisen kielikeittiön oppimaateriaaleiksi tuotettiin kalakeiton ja kiisselin reseptit sekä niihin liittyvät ääni- ja kuvamateriaalit.
  2. Opas, jonka avulla kielikeittiön materiaaleja on mahdollista käyttää erilaisessa kielenopetuksessa (esimerkiksi eri oppilaitoksissa). Samalla opastetaan, miten tuotettuja oppimateriaaleja voidaan käyttää eritasoisten oppilaiden opetuksessa (Eurooppalaisen viitekehyksen A-, B- ja C- taitotasot).
  3. Internet-sivusto, jonne opettajat tai opiskelijat voivat halutessaan tallentaa uutta kielenoppimismateriaalia. Sivusto ja koko ohjelmisto avoimen lähdekoodin periaatteen mukaisesti.
  4. Siirrettävän ja monitieteisen tehtävälähtöisen oppimisen mallin kehittäminen. Käytettävissä erilaisten kohderyhmien kanssa ja monenlaisissa teknisissä olosuhteissa (muuhunkin kuin kielten opiskeluun).

Comments are closed.